รูปภาพกิจกรรมของรุ่น

งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 5 พ.ค.56


125 รวมใจต้านภัยหนาว


งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 7 ธ.ค.57


ศาลา นนส.ทบ.รุ่น ๑/๒๕

Link
4 คน
 450,747
เว็บบอร์ด

รายชื่อพรรคการเมืองของไทย

 ที่ลงรายชื่อพรรคการเมืองไทยมาเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคได้ศึกษาในการตั้งชื่อพรรคเพื่อไม่ให้ซ้ำกัน            

พรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน  (๕๓ พรรค)

พรรคการเมืองไทยในปัจจุบันเรียงตามลำดับการจัดตั้งพรรคการเมือง

 

       

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบันพ.ต.ไพบูลย์ พัสดร Tel : 0879907418 [2013-05-16 08:59:53]

 พรรคที่ยิ่งใหญ่คือพรรคพวกของเรา ๑๒๕ (125 PARTY)

พ.ต.ไพบูลย์ พัสดร 125.26.34.119 : 0879907418 2013-05-16 09:07:19

 พรรคพวกของเรา


พ.ต.ไพบูลย์ พัสดร 125.26.34.119 : 0879907418 2013-05-16 09:10:09

 ที่กล้าเพราะ 125..


เจนวิทย์ พุ่มเอี่ยม 115.67.99.235 : ๐๘๔-๖๓๑๐๕๙๓ 2013-05-16 10:35:07