รูปภาพกิจกรรมของรุ่น

งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 6 พ.ค. 59


งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 12 ธ.ค. 58


ศาลา นนส.ทบ.รุ่น ๑/๒๕


งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 7 ธ.ค. 57

Link
2 คน
 471,673
เว็บบอร์ด

เรียน นนส.ทบ.1/25 ทราบ

 ผมนักเรียนนายสิบพิษณุ  พุทธสิม  ปัจจุบันประกอบอาชีพทนายความ ขอรบกวนเพื่อนสมาชิก นนส.ทบ.1/25 ทุกท่าน  ด้วยวันที่ 20 สิงหาคม 2555  ผมต้องเดินทางไปศาลจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสืบพยาน 2 ปาก  ศาลจังหวัดเลยส่งประเดนไปสืบที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ไม่ทราบว่าเพื่อน นนส.ทบ. 1/25 ที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์มีใครบ้าง ทราบแล้วคือ ร้อยเอกชัชชัย อยู่นาน  และขอรบกวนเพื่อนสมาชิก นนส.ทบ.1/25 ใครมีข้อมูลเรื่องที่พักบ้าง กรุณาแจ้งด้วยนะครับ

       คดีนี้เป็นคดีขอแรง  จำเลยยากจนไม่มีเงินจ้างทนายความ ศาลจังหวัดเลยตั้งให้ผมเป็นทนายความจำเลย ใช้เงินตนเองไปแล้วมากพอสมตวร ( ค่าน้ำมัน , เตรียมเอกสาร )  ผมจึงถือโอกาสนี้พาครอบครัวไปเที่ยวด้วยและไปเยี่ยมเพื่อน ๆ ที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วย กะว่าจะพักซัก 1 คืน ( คืนวันที่ 19 สิงหาคม 2555 )

       โปรดแนะนำด้วยครับ

   

นนส.พิษณุ พุทธสิม Tel : 0834149179 [2012-08-04 21:22:17]

125 นครสวรรค์ มี พ.ต.สังวาลย์ เนรมิต , พ.ต.พันธมิตร สินมา อยู่ ร.4 ร.อ.ชัชชัย อยู่นาน , ร.ต.สมพร เวียงสีมา พ.ต.สุรเดช เข็มเลิศ , พ.ต.โอภาส จันทร์อุดม , พ.ต.ชาญณรงค์ จูหลัก , พ.ต.สุพัฒน์ สัจชาพงษ์ , พ.ต.บุญเลิศ เมณฑ์กูล อยู่ มทบ.31 เลือกใช้บริการได้เลยครับเพื่อน
สำเนียง บุญเพ็ชรรัตน์ 113.53.138.227 : 0817863855 2012-08-05 08:43:04

แก้ไข ร.อ.ชัชชัย อยู่นาน และ ร.ต.สมพร เวียงสีมา อยู่ ร.4 พัน.2
สำเนียง บุญเพ็ชรรัตน์ 113.53.138.227 : 0817863855 2012-08-05 08:50:03

จ.ส.อ.กมล แพงทรัพย์ ร.4 พัน.2 พัน.1 ร้อย.3 นครสวรรค์ ประจำการ ร.อ.ชัชชัย อยู่นาน ร.4 พัน.2 จิระประวัติ เมือง 087-1998334 พัน.2 ร้อย.2 นครสวรรค์ ประจำการ ร.อ.ชาญณรงค์ จูหลัก ร.4 พัน.2 จิระประวัติ เมือง พัน.3 ร้อย.4 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.ณรงค์ อนันทสุข มทบ.๓๑ ค่ายจิรประวัติ พัน.1 ร้อย.2 นครสวรรค์ ประจำการ ส.อ.เดช นาคพันธุ์ ร.๔ พัน.๒ พัน.1 ร้อย.3 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.ถาวร เลิศสงคราม มทบ.31 พัน.1 ร้อย.1 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.ทองพูล สุดแสน ร.4 ค่ายจิรประวัติ 08-3219-9009 พัน.3 ร้อย.4 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.เทพกิจ อินพิทักษ์ ร.๔ พัน.1 ร้อย.2 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.ธงชัย ชัยเกิด ร.4 พัน.2 ร้อย.2 นครสวรรค์ ข้าราชการบำนาญ จ.ส.อ.ธวัชชัย เสริฐปัญญา ร.4 พัน.2 พัน.1 ร้อย.3 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.ธีรชาติ โชติพรม ร.4 ค่ายจิรประวัติ 087-8488315 พัน.3 ร้อย.4 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.บุญชอบ มัญจาวงษ์ ร.4 ค่ายจิรประวัติ พัน.3 ร้อย.4 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.บุญมี กำจาย มทบ.31 พัน.1 ร้อย.1 นครสวรรค์ ประจำการ ร.ท.บุญเลิศ เมนณฑ์กูล มทบ.31 จิระประวัติ เมือง 081-8868342 พัน.3 ร้อย.2 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.พเยาว์ สงวนทรัพย์ ร.4 พัน.2 พัน.2 ร้อย.2 นครสวรรค์ ประจำการ พ.ต.พันธมิตร สินมา ร.4 จิรประวัติ เมือง พัน.3 ร้อย.1 นครสวรรค์ ประจำการ ร.ต.มนัส เจนใจ ร.4 จิระประวัติ เมือง 08-1972-7920 พัน.2 ร้อย.3 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.ฤทธิรงค์ วงษ์ประกอบ ร.๔ พัน.๒ พัน.3 ร้อย.1 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.วีระพล ปัจฉิมา ร.4 พัน.2 ค่ายจิรประวัติ พัน.3 ร้อย.4 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.สมชาย อินทร์จันทร์ ร.๔ พัน.3 ร้อย.2 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.สมทรง วงษ์โก ร.๔ พัน.3 ร้อย.3 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.สมบูรณ์ อาจคำพันธ์ ร.4 พัน.2 08-5727-9004 พัน.1 ร้อย.3 นครสวรรค์ ประจำการ ร.ท.สมพร เวียงสีมา ร.4 พัน.2 08-9502-1733 พัน.1 ร้อย.2 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.สมยศ อภิญญา มทบ.๓๑ พัน.2 ร้อย.3 นครสวรรค์ ประจำการ พ.ต.สังวาล เนรมิต ร.4 ค่ายจิระประวัติ 08-1284-4580 พัน.2 ร้อย.3 นครสวรรค์ ประจำการ จ.ส.อ.สุพจน์ เขียวทวิส ร.4 พัน.2 08-7206-0939 พัน.3 ร้อย.2 นครสวรรค์ ประจำการ พ.ต.สุพัฒน์ สัตย์ชาพงษ์ ศฝ.นศท.มทบ.31 081-9537204 พัน.3 ร้อย.1 นครสวรรค์ ประจำการ พ.ต.สุรเดช เข็มเลิศ มทบ.31 จิระประวัติ เมือง 08-9839-8700 พัน.3 ร้อย.4 นครสวรรค์ ประจำการ ลองติดต่อประสานกันดูนะครับ
จตุพงศ์ ขุนไกร 202.29.183.129 : 0817369628 2012-08-05 11:49:17

ขอบคุณท่านสำเนียง ท่านจตุพงษ์ เป็นอย่างมากที่กรุณาอย่างนี้ผมก็ไม่หนาว...แล้ว.. การต่อสู้คดีของจำเลยในคดีอาญา ฝ่ายโจทก์มีพนักงานอัยการ ตำรวจ และพยาน หลักฐานต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่น่าเชื่อถือ เป็นพยานชั้นดีมาก แต่ฝ่ายจำเลยก็จะมีทนายความ ตัวจำเลย และพยานหลักฐานที่เป็นเศษ ๆ เหลือ ๆ จากคดี แต่ที่นครสวรรค์ผมมีกำลังใจมาก..... ขอบคุณท่านสำเนียง ท่านจตุพงษ์ อีกครั้งครับ.....
นนส.พิษณุ พุทธสิม 1.1.242.99 : 0834149179 2012-08-05 12:06:20

ไม่เป็นไรครับเพื่อนยินดีครับ
จตุพงศ์ ขุนไกร 61.19.86.84 : 0817369628 2012-08-05 16:49:25

โซนนครสวรรค์ต้อนรับเพื่อนด้วยนะ
จ.ส.อ.นิทัศน์ พงษ์พานิช 210.246.94.2 : 089-4606280,055-228718 2012-08-06 12:22:11