รูปภาพกิจกรรมของรุ่น

งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 6 พ.ค. 59


งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 12 ธ.ค. 58


ศาลา นนส.ทบ.รุ่น ๑/๒๕


งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 7 ธ.ค. 57

Link
12 คน
 472,127
เว็บบอร์ด

[]

ขอเชิญเพื่อนและครอบครัว..นนส.ทบ.1/25 ทุกท่านร่วมงานฌาปนกิจ จ.ส.อ.ธวัช ฤทธิ์วาปี สังกัด ร.13 พัน3 โดยพร้อมเพรียง...ให้มากเพื่อแสดงพลังความเป็นหนึ่ง รุ่น125 เราสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน...ร่วมเป็นกำลังใจ..แสดงความอาลัยให้กับครอบครัว..ฤทธิ์วาปี..ครับ..
จ.ส.อ.ยอดชาย แสงจันทร์ 171.5.71.109 : 086-8517791,084-7422944 2012-02-12 08:41:51

เพื่อนเราไปสัู่ติแล้ว จ่าธวัช ฤทธิ์วาปี เป็น นนส.3/2 ขอบคุณเพื่อนมาเยอะมาก เราจะ ไม่ทิ้งกั น
ร.อ.ธวัฒชัย สุขวงศ์ 223.205.232.250 : 0813693894 2012-02-13 19:20:19

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เพื่อนจ.ส.อ.ธวัช ฤทธิ์วาปี และขอให้ดวงวิญญาณเพื่อนจงไปสู่สุขคติ
จารุเกียรติ กุลภานัน 125.27.124.101 : 089-2065305ais , 081-5864661dt 2012-02-16 20:25:10