รูปภาพกิจกรรมของรุ่น

งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 6 พ.ค. 59


งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 12 ธ.ค. 58


ศาลา นนส.ทบ.รุ่น ๑/๒๕


งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 7 ธ.ค. 57

Link
7 คน
 471,748
เว็บบอร์ด

นนส.ทบ.ร้อย 1 พัน.2 รายงานตัว

(admin@nco125.com) / [2012-01-22 22:36:22]

พ.ต.ครรชิต สุวรรณ์ (ตึ๊ง) รายงานตัวครับ
พ.ต.ครรชิต (ตึ๊ง) สุวรรณ์ 183.89.91.162 : 0814893569 2012-01-23 09:23:36

จ.ส.อ. ประหยัด เทพแดง (0861844336)
ประหยัด เทพแดง 101.109.20.231 : 0861844336 2012-01-26 11:03:09

ร.อ.วัฒนา ถ้ำสุวรรณ วังศุโขทัย ครับ
ร.อ.วัฒนา ถ้ำสุวรรณ 110.49.226.235 : 0865321647 2012-01-26 21:21:06

จ.ส.อ.จีระวัชระ(คำพอง) สิรภัทรศรีเสมอ(ศรีเสมอ) ขอรายงานตัวครับ A 11
จ.ส.อ.จีระวัชระ(คำพอง) สิรภัทรศรีเสมอ(ศรีเสมอ) 113.53.42.211 : 045-323848 083-3679778 2012-01-29 16:39:20

ร.ต.ประวิทย์ พงษ์มณี(อู๊ด) ขอรายงานตัวครับผม 0806795884
ร.ต.ประวิทย์ พงษ์มณี 223.204.23.238 : 0806795884 2012-02-10 12:29:51

ร.ท.ก้องภพ( นนส.วีรพงษ์ ) อุตส่าการ มว.๓ ขอรายงายตัวด้วยคน ปัจจุบัน ประจำแผนกกำลังพล นรด.( ปรับย้าย โอน ลาออก ปลด บรรจุทดแน ฯลฯ)
sd.kong utsakran 49.49.116.177 : 081-2667068 2012-02-12 09:38:47

จ.ส.อ.พิษณุ สาระไชย มาแล้ว
พิษณุ สาระไชย 180.180.222.22 : 081-9612016 2012-02-14 19:30:03

ท่านวัฒนาท่านครชิต สบายดีหรือ ผมอยู่ร้อย 1 พัน3 จำได้ไหม ณรงค์ พงษ์ศิลป์ ร.1 รอ. นบส.31
พ.ต.ณรงค์ พงษ์ศิลป์ 101.108.30.235 : 0812857526 2012-02-18 23:07:14

มาแล้วเพื่อนๆจำเราได้หรือเปล่า
นพดล พรมสอน 171.5.78.6 : 0872178811 2012-02-28 22:43:27

ว่าไงเพื่อนคำพองเพื่อนนวลสะบายดีอยู่หรือเปล่า
นพดล พรมสอน 171.5.78.6 : 0872178811 2012-02-28 22:45:26

เปลี่ยนชื่อยาวจังเพื่อน
นพดล พรมสอน 171.5.78.6 : 0872178811 2012-02-28 22:46:09

จ.ส.อ.สมศักดิ์ วงศ์ทองบาง
ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ วงศ์ทองบาง 58.11.101.192 : 0840153181,0816413280 2012-03-13 13:54:58

อนุสรณ์ วามสิงห์ หนุ่มอุบลคนโก้ มือถือ 081-384-5038 บ้านพัก 038-824-263 โทรสาร 038-981-709
อนุสรณ์ วามสิงห์ 182.52.171.246 : 081-3845038,038-824-263 2012-04-08 18:50:29

กระผม จ.ส.อ.ชลิต เรียนชอบ คิดเพื่อน 1/25 ทุกคนครับ
จ.ส.อ.ชลิต เรียนชอบ 125.27.116.205 : 0827124151 2012-04-16 10:08:10

ทหารรบ พล.ม.2 รอ. รายงานตัว
นิพนธ์ เดชนะ 223.206.27.132 : 087-4027362 2012-04-17 23:40:37

หวัดดีเพื่อน
นพดล พรมสอน 223.206.232.231 : 0872178811 2012-04-19 17:42:36

สวัสดีเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นทุก ๆ คนกระผม ร.ต.จักรพันธ์ (สุชล) รักจำรูญ ขอรายงานตัวมาร่วมงานแล้วครับที่กระบี่่
ร.ต.จักรพันธ์ รักจำรูญ 110.77.230.201 : 089-7323818 2012-05-07 23:30:53

พ.ท. สุรินทร์ เศรษฐศักดาศิริ (รอง หก.กศ. รร.นส.ทบ)
สุรินทร์ เศรษฐศักดาศิริ 171.4.46.104 : 0897709853 2012-05-09 15:42:53

หวัดดีเพื่อนๆ125ทุกๆคนงาน นี้ไม่ได้ไปด้วย เตรียมพร้อมคับ
chuchat numdee 223.207.41.8 : 0800885853 2012-05-09 15:49:55

พ.ท. สุรินทร์ เศรษศักดาศิริ(กระผม) (รอง หก.กศ. รร.นส.ทบ) ร.ต. ประวิทย์ พงษ์มณี (มทบ.33) 080-6795884 จ.ส.อ. ถาวร ขวัญคง 081-3688655 จ.ส.อ. ชรินทร์ หิรัญวงษ์ 085-4750583 จ.ส.อ(ว่าที่ ร.ต.) วิจิตร บุญประจักษ์ (พล.ร.11)083-1126632 จ.ส.อ. สมร สรวงศิริ (ร.111/2) 089-5455676 ร.ต. สุพจน์ หงษ์สง่า 089-1356690 จ.ส.อ. ชัยพร ใคร่ครวญ 082-1280144 ร.ต. ทัพไทย บัณฑิต 087-6564772 จ.ส.อ. วิชัย อิ่มสรรพางค์ 089-8342520 จ.ส.อ อนุสร วามสิงห์ 081-3845038 ร.อ. สมโชค หลีอาภรณ์ (ค่ายวชิราวุธ) 089-9752556 ร.ต. สุพจน์ หงษ์สง่า 089-1356690 พ.ต. ชัยยุทธ เกษรักษ์ (ร.5/2 ) 089-5998003 จ.ส.อ. ชวัช ช่วยพรม 080-7133830 พ.ท. สุทินา พงษ์ศิริรพันธ์(รร.กสร.ศสร.) 089-9199433 พ.ต. วีรชาติ มุ่งผล (ร.151) ขอรายงานตัวมาร่วมงานที่กระบี่แล้วครับ
สุรินทร์ เศรษฐศักดาศิริ 171.4.46.104 : 0897709853 2012-05-09 16:00:56

พ.ท. สุรินทร์ เศรษฐศักดาศิริ (รอง หก.กศ. รร.นส.ทบ) ขอรายงานตัวมาร่วมงานที่กระบี่แล้วครับ
สุรินทร์ เศรษฐศักดาศิริ 171.4.46.104 : 0897709853 2012-05-09 16:03:57

ขอรายงานตัว พ.ต.ประสิทธิ์ งามศรี นนส.ทบ.125 ร้อย.1 พัน.2 ตัวอะไหล่-นอนใต้ถุนโรงนอน 2 ปัจจุบัน สัสดีอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัด จทบ.ช.ร.
ประสิทธิ์ งามศรี 118.172.64.153 : 0871825995 2012-05-23 11:59:54

พ.ท.ดร.สุทัศน์ คร่ำในเมือง. 086 1055707
พ.ท.ดร.สุทัศน์ คร่ำในเมือง 202.183.235.3 : 08 6105 5707, 0 2276 4635 2012-05-29 17:12:52

ส่งรูป
พ.ท.ดร.สุทัศน์ คร่ำในเมือง 202.183.235.3 : 08 6105 5707, 0 2276 4635 2012-05-29 17:13:54

รายงานตัวครับ
พ.ท.ดร.สุทัศน์ คร่ำในเมือง 202.183.235.6 : 08 6105 5707, 0 2276 4635 2012-06-13 13:46:01

สวัสดีครับเพื่อนกระผม ร.ท.ภูษิต ภู่เงิน รับราชการในตำแหน่ง ฝอ.3 ผฝ.2 กฝ.รร.รด.ศสร.นรด.ครับ....0849415472
ภูษิต ภู่เงิน 110.49.234.120 : 084-941-5472 2012-07-13 10:41:05

รท.ยรรยงค์ วรสูตร รอง ผบร้อย มทบ.12 ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จว.ปราจีน. .....089-0965767
ภูษิต ภู่เงิน 110.49.234.120 : 084-941-5472 2012-07-13 10:49:00

สวัสดีครับ กระผม จ.ส.อ.(พ) สุภชัย ศรีชัยวิศาล หมายเลข D.50 รับราชการในตำแหน่ง รอง ผบ.มว.พัน.บริการ กบร.ศร. ค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 มือถือ 0841201860 หรือเบอร์ภายใน 54063 ครับ
สุภชัย ศรีชัยวิศาล 223.205.38.47 : 0841201860 2012-07-20 12:22:59

พันตรี สังวรณ์ ปาวิลัย พล.1รอ. ขอรายงานตัวด้วยคนนะครับ 08-1441-0974, 08-7971-8989 ทบ.91059 ขอให้เพื่อนๆ 101-1002 ทุกท่าน และครอบครัว จงมีแต่ความสุข และ รวยๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่รู้จบนะครับ
พันตรีสังวรณ์ ปาวิลัย 58.11.180.206 : 0814410974 2012-08-11 18:11:33

จ.ส.อ.สุวิทย์ ศรีวิโรจน์ ขอรายงานตัว ครับผม
สุวิทย์ ศรีวิโรจน์ 113.53.7.190 : 0848558380 2012-08-24 09:57:01

ผม จ.ส.อ.ธีรพันธ์ (จำนอง) แยบดี จทบ.ส.ร. ขอรายงานตัว
ธีรพันธ์ แยบดี 101.51.70.20 : 088-3474585 2012-09-13 20:36:17

พันโทสมชาย ศุึกระศร รอง ผอ.รง.ชรป.ศอ.สพ.ทบ. 0898905266
สมชาย ศุกระศร 171.5.114.77 : 0898905266 2012-09-15 20:33:03

ให้เห็นกันฉะฉะเพื่อจำหน้าไม่ได้
ร.ต.จักรพันธ์ รักจำรูญ 110.77.216.2 : 089-7323818 2012-09-20 14:08:21

ให้เห็นกันฉะฉะเพื่อจำหน้าไม่ได้
ร.ต.จักรพันธ์ รักจำรูญ 110.77.216.2 : 089-7323818 2012-09-20 14:09:50

ให้เห็นหน้ากันเผื่อจำไม่ได้
ร.ต.จักรพันธ์ รักจำรูญ 110.77.216.2 : 089-7323818 2012-09-20 14:15:50

จ่าสิบเอก บรรลือศักดิ์ เติมลาภ ร้อย ๑ พัน.๒ ขอรายงานตัวกับเพื่อน ๆ ปัจจุบัน กองบินปีกหมุนที่ ๓ ศบบ.ลพบุรี ๐๘๙๘๙๘๔๖๐๔
จ่าสิบเอก บรรลือศักดิ์ เติมลาภ 125.26.26.7 : 0898984604 2012-10-01 20:11:10

จ่าสิบเอกบรรลือศักดิ์ เตมลาภ
จ่าสิบเอก บรรลือศักดิ์ เติมลาภ 125.26.26.7 : 0898984604 2012-10-01 20:14:38

มาช้าดีกว่าไม่มาคิดถึงเพื่อนๆนนส.125ทุกท่านโดยเฉพาะร้อย1พัน2มว.2
จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 101.108.106.11 : 0862348811,042699331 2012-10-01 21:00:51

ปัจจุบันหน่วยสัสดีอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 101.108.106.11 : 0862348811,042699331 2012-10-01 21:03:45

ผ่านมาทางมุกดาหารก็แวะเวียนเยี่ยมบ้างเด้อ
จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 101.108.106.11 : 0862348811,042699331 2012-10-01 21:09:35

จ่าหยัดเทพแดงรายงานตัวกับ จ่าบรรลือศักดิ์ เติมลาภด้วย
จ.ส.อ.บรรลือศักดิ์ เติมลาภ 171.4.162.243 : 0898984604 2012-10-02 09:10:43

จ่าบรรลือศักดิ์ เติมลาภ ปั่นจักรยานยามว่างจะได้ไม่แก่
2012-10-02 10:45:59

จ่าบรรลือศักดิ์ เติมลาภ ปั่นจักรยานยามว่าง
จ.ส.อ.บรรลือศักดิ์ เติมลาภ 171.4.162.243 : 0898984604 2012-10-02 14:50:06

ปั้่นจักรยาน
จ.ส.อ.บรรลือศักดิ์ เติมลาภ 171.4.162.243 : 0898984604 2012-10-02 14:52:52

ขอลองอีกที
จ.ส.อ.บรรลือศักดิ์ เติมลาภ 171.4.162.243 : 0898984604 2012-10-02 14:54:34

หมายเลขของ พ.ต.บุญกฤษณ์(พฤกโพธิ์) ปลัดเทศบาล
จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 125.25.32.231 : 0862348811,042699331 2012-10-02 17:58:30

หมายเลขของ พ.ต.บุญกฤษณ์(พฤกโพธิ์) ปลัดเทศบาล 0868782704
จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 125.25.32.231 : 0862348811,042699331 2012-10-02 17:59:18

ขอบคุณมากโพธิ์คำ ฯ
จ่าสิบเอกบรรลือศักดิ์ เติมลาภ 125.26.43.37 : 0898984604 2012-10-03 19:49:00

ลงชื่อทำเนืยบรุ่นได๋ไงเพื่อนไม่เป็น
chuchat numdee 223.205.32.12 : 0800885853 2012-10-11 19:44:58

หวัดดีเพื่อน พ.ต.สมทรง สุดาบุตร ผช.สด.อ.เมืองมหาสารคาม
สมทรง สุดาบุตร 1.2.232.234 : 087-2283682 2012-10-12 11:52:34

วันนี้ อาจารย์คำพอง ศรีเสมอ โทรมาคุยด้วย ดีใจจัง เกือบ ๓๐ ปีที่ได้ยินเสียง คิดถึงเพื่อน ฯ ๑๐๑ - ๑๐๐๒ ทุกคน โดยเฉพาะ ๗ ทหารเสือ
พันตรี สังวรณ์ ปาวิลัย 58.9.237.87 : 0814410974 2012-10-12 14:27:34

สวัสดีเพื่อนร่วมโลก จากทหารรักษาพระองค์(V904)กระผม จ่าสิบเอกพยอม ชาวท่าทราย มารายงานตัวครับ ปัจจุบันอยู่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พัน2 ( ร.11พัน2) หมายเลขโทรศัพท์ 081-453-9781 คิดถึงเพื่อนๆทุกคน
จ่าพยอม ชาวท่าทราย 58.11.81.146 : 081-453-9781 2012-10-16 18:12:08

ชาวร้อย 1 พัน 2 ใครทราบที่อยู่ของ โชคชัย อ่อนหิรัญ บ้างกรุณาบอกให้ทราบด้วย ขอบคุณครับ
เสถียร เสถียรธรรมกูล 101.51.175.38 : 0801517495 2012-10-21 04:47:09

ท่าน โชคชัย ท่านเก็บตัวเงียบเลยนะ เงียบจังร้อย๑ พัน ๒ ท่านพี่เวยช่วยเป็นกรูเกริ่นให้หน่อย
เสถียร เสถียรธรรมกูล 101.51.184.38 : 0801517495 2012-10-23 21:54:12

ข้าน้อย พ.ต. บุญชัด คำผุย นายทหารนอกราชการขอรายงานตัว คิดถึงเพื่อนทุกคนหวังว่าคงได้เจอกันที่เขาใหญ่ ในงานเลี้ยงรุ่นปี๕๖นะ
บุญชัด คำผุย 1.1.230.30 : 0821482697 2012-10-30 09:06:06

เพื่อน 125 ครับผมช่วงนี้ลงมา กทม บ่อยแม่บ้านเรียนโทที่ มรภ.วไลลงกรณ์ อยากไปหาเพื่อนนะแต่ไปไ่ม่ถูกคิดถึงเพื่อนทุกคครับผม
จ.ส.อ.จีระวัชระ(คำพอง) สิรภัทรศรีเสมอ(ศรีเสมอ) 101.51.3.97 : 045-323848 083-3679778 2012-11-11 10:16:41

ท่านผู้หมวดโชคชัย ฯชุ่มรับใช้ชาติที่ ร.๑ พัน ๔ รอ.ครับพบกันมาสดๆๆ ส่วนผมกลับมารับใช้ภรรยาที่บ้านกะว่าจะปั้มลูกอีกสักคน อ้าวท่านคำพองจำ b13 ได้รึเปล่าน้อ สว่น b 12 ก็อำลากองทัพบกพร้อมกัน ต.ค.๕๕
บุญชัด คำผุย 1.1.226.228 : 0821482697 2012-11-12 20:27:44

พรเทพ สินธุสกุล (Bionutric)ที่นี้ดีที่สุด 088-126-4034 รายงานตัว

พรเทพ สินธุสกุล 101.51.166.57 : 088-126-4034 2012-12-09 11:35:21

ขอบคุณท่าน บุญชัด คำผุย ที่แจ้งที่อยู่ท่าน โชคชัย ตอนนี้คุยกันแล้วหลังจากไม่ได้พบกัน 30 ปี

เสถียร เสถียรธรรมกูล 101.51.164.73 : 0801517495 2012-12-15 14:01:06

ท่านพ่อเลี้ยงประหยัดฯหายป่วยให้ทันฉลองปีใหม่นะเอาใจช่วย

บุญชัด คำผุย 1.1.227.175 : 0821482697 2012-12-26 19:36:42

หวัดดีปีใหม่ท่านโพธิ์คำคนโก้แห่งลุ่มนำโขงผ่านมานครพนมแวะเยี่ยมข้าราชการบำนาญด้วยคิดถึง

พ.ท.บุญชัด คำผุย 1.1.227.175 : 0821482697 2012-12-26 19:50:01

happy new year 2013 nco125 everyday

สุภชัย ศรีชัยวิศาล 223.205.17.151 : 0841201860 2013-01-12 09:34:13

รายงานตัวคร้าบ  นนส.จตุชัย   ศิริมูล  มว.1 (0673) ปัจจุบัน จ.ส.อ.จตุชัย   ศิริมูล  สังกัด ร.6 พัน.1

อุบลราชธานี  ตำแหน่ง จ่ากองร้อย ร้อย.สสก.ร.6 พัน.1  โทร  089 280 7659   คิดถึงเพื่อน 125 ทุกๆท่าน

คร้าบ

จตุชัย ศิริมูล 49.48.73.129 : 0892807659 2013-02-17 11:07:17

 ร้อยเอกพีระพล แก้วมงคล B41 ขอรายงานตัวคร๊าบบบบบบบบบบบบ

มาแล้วเป๋ซ่า แห่งค่ายสิงห์ดำ

คิดถึงเพื่อนทุ๊กกกกกกๆท่าน ยินดีต้อนรับสู่เขาพระวิหาร ครับผม!

 


พีระพล แก้วมงคล 223.206.122.59 : 0812650063 2013-03-18 20:36:51

บัดดี้ เพชรพนม โพธิ์ชัย B40, พิษณุ ทัศคร B42 อยู่ไหน ใครรู้บ้าง บอกด้วยเพื่อน

พีระพล แก้วมงคล 223.206.122.59 : 0812650063 2013-03-18 20:42:19

บัดดี้ เพชรพนม โพธิ์ชัย B40, พิษณุ ทัศคร B42 อยู่ไหน ใครรู้บ้าง บอกด้วยเพื่อน

พีระพล แก้วมงคล 223.206.122.59 : 0812650063 2013-03-18 20:44:20

 Facebook   ร้อยเอกพีระพล  แก้วมงคล

 

 


2013-03-18 21:16:28

ทำไมคิ้วต่ำจังเพื่อน คิดถึงวะ่มาเยี่ยมญาติที่ อ.หว้านใหญ่อย่าลืมแวะเราบ้าง

จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 2013-03-22 13:08:53

เป๋ช่าแห่งเขาพระวิหารคิดออดป๋านำแห่งสกลนคร (ผูใหญ่อ่าง)บ้างเด้อ เขาใหญ่ว่าจังใด๋พ่อใหญ่

พ.ท.บุญชัด คำผุย 1.1.220.100 : 0821482697 2013-03-26 21:04:16

ท่านโพธิ์คำ ย้ายจากดงหลวงหรือยัง หว้านใหญ่คือท่ีหยั่งรากใช่มั๊ย ถ้าไปจะตระเวนให้ทั่วเลย 

พีระพล แก้วมงคล 171.6.43.108 : 0812650063 2013-03-26 21:46:27

 ท่านพี่ชัดทำอะไรแต่ละวัน พระอาทิตย์จึงตำ่ลง ตุลา 58 จะไปเหมือนกัลลลล  เสี่ยอ่าง ไม่รู้จัดงานของพ่ีชายเรียบร้อยมั๊ย ไม่เห็นส่งข่าวเลย

พีระพล แก้วมงคล 171.6.43.108 : 0812650063 2013-03-26 21:50:23

 ไอ้นุ (สารไชย) เองเป็นงัยเพ่ือนบายดีมัััััััััั๊ย ฝังรกรากท่ีไหน ได้ข่าวไอ้นุทัศคร กับไอ้มึนบ้างมั๊ย

พีระพล แก้วมงคล 171.6.43.108 : 0812650063 2013-03-26 21:54:10

เพื่อนๆ 125 โดยเฉพาะ 1พัน2 ถ้าเข้ามา พท.อย่าลืม 13 แจ้งและแวะมาหากันด้วยเด้อ เป๋ซ่า ไปหายาก 

พีระพล แก้วมงคล 171.6.43.108 : 0812650063 2013-03-26 22:00:22

 ร.อ.สมพงษ์  วงศ์ทองดี ขอรายงานตัวครับ ร.5 พัน 3 จ.สงขลา 086-2841929 กำลังศึกษาหลักสูตร ช้ันนายพัน รุ่นที่ 98 ณ ศูนย์การทหารราบ ครับ.......... คิดถึงเพื่อนทุกคน


ร.อ.เฉลิมชัย มีสน 27.55.9.12 : 087-5046448 2013-04-01 14:40:49

เบิ่งเอาเด้อหมู่


จตุชัย ศิริมูล 171.6.74.100 : 0892807659 2013-04-27 16:40:59

ได้ข่าวว่าไปแล้ว 2 ทวี  นิงคะลี และ สมคิด  เหล่านิ่ม  ปัจจุบันเห็นอยู่ 3  มี 1 จ.ธีระหมื่น (พันธ์ ) 2 จ.พาลี

3 จ.จตุชัย    (ขอโทษภาพบน นะ )  อีก 2 เชาวลิต  ,ทองคำ    เป็นนายทหารไม่คบเพื่อนเลยบ้อ


จตุชัย ศิริมูล 171.6.74.100 : 0892807659 2013-04-27 16:47:38

พ.ท.สุรชัย มงคล รายงานตัว

พ.ท.สุรชัย มงคล 180.180.123.26 : 0830915792 2013-04-29 09:49:05

ผู้พันสุรชัย   หน่วยงานปัจจุบัน อยู่ไหน จำคนในภาพข้างบนได้ไหม แถวหน้านั่งซ้าย ไอ้ขาวจรวน ไหมทองนั่งกลาง ผมเอง จตุชัย  ขวาสุดถ้าจำไม่ผิดคงเป็นผู้หมวด ชรินทร์  หิรัญวงษ์

จตุชัย ศิริมูล 223.205.96.237 : 0892807659 2013-04-30 13:34:55

 ร.ต.โสภณ มงคลสุวบัณฑิต (ตุ่นแก้ว) รายงานตัวครับ

ร.ต.โสภณ มงคลสุวบัณฑิต 118.172.193.89 : 0813283431 2013-05-03 20:07:55

 พ.ต.สมพร น้อยอุทัย รายงานตัวครับ อย่าถามว่าอยู่ที่ไหน (อยู่บนต้นไม้,อยู่บนดิน,อยู่บนกอไผ่)

อุดม หมื่นสวัสดิ์ 110.49.248.9 : 0897425983 2013-05-05 09:51:07

125  อุบลราชธานี  แสดงมุทิตาจิตครูบาอาจารย์  4  พ.ค.56  ก่อนไปเขาใหญ่


จตุชัย ศิริมูล 49.49.118.124 : 0892807659 2013-05-10 18:14:05

อีก


จตุชัย ศิริมูล 49.49.118.124 : 0892807659 2013-05-10 18:14:52

อีกภาพ  มี 3 ก้อนเส้า


จตุชัย ศิริมูล 49.49.118.124 : 0892807659 2013-05-10 18:16:27

แลคตาซอย หม...ย แซม..ตด   หมาสีแม่มึง    ของแท้


จตุชัย ศิริมูล 49.49.118.124 : 0892807659 2013-05-10 18:19:45

 วัดดีสมาชิก ร้อย1.พัน.2 เพื่อนๆลงยะลามีอะไรให้ช่วย บอกได้เลยเพื่อง

 

จ.ส.อ.สุวิทย์. ศรีวิโรจน์ 49.49.100.20 : 0848558380 2013-05-22 12:27:13

เป๋ พีระพล เรา B-? หว่า จำไม่ได้ บอกด้วย จำได้แต่ ranger - B - 8}airborn- B - 100 ครับผม

จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 0909961818 2013-05-29 11:16:26

เพื่อน ๆ ดูในรูปถ่าย 101 1002 จำนวน 200 คนเศษ เข้ามารายงานตัวคุยกันเยอะ ๆ หน่อยครับ คิดถึง

จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 0909961818 2013-05-29 11:18:30

ฉลอง วาโย ไปใหนยังอยู่หรือเปล่า ครับ กรุณารายงานตัวด้วย

จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 09099 2013-05-31 12:16:43

บุญชัด คำผุย บุญเรือง ผาราม บุญเพ็ง ปัททุม ธรรมมา อาจวิชัย อยู่ใหน


จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 0909961818 2013-06-06 13:14:55

-2- ยังมีอีก ใครเป็นใคร


จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 0909961818 2013-06-06 13:16:53

-3- ยังไม่ครบ อีก 200 คนเศษๆ


จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 0909961818 2013-06-06 13:18:39

-4-อ้าวกดผิดรูป เอาใหม่ครับ


จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 0909961818 2013-06-06 13:21:14

ถึงจ่าบรรลือศักดิ์ ทราบ พ.ต.พฤกโพธิ์ (บุญกฤษ) เนียมมูล ปลัด อบต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 045-601589,089-7212743


จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.132.109 : 042699331,0862348811,0909961818 2013-07-19 11:29:36

ล่าสุดข่าวว่าย้ายไป อบต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศีรษะเกษ 045-818162

จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.130.76 : 042699331,0862348811,0909961818 2013-07-26 11:03:06

จ่า บรรลือศักดิ์ คงรับทราบ นะ อย่ามัวแต่ปั่นจักรยาน

จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.133.4 : 042699331,0862348811,0909961818 2013-07-26 15:21:14

เพื่อน ๆ คงไม่มีเวลานะ


จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.137.203 : 042699331,0862348811,0909961818 2013-08-02 15:38:44

 

เสียดายจังเลยรีบกลับก่อนมีธุระด่วนตอนเช้าไม่ได้คุยกับเพื่อนๆ เลย ยังรักและคิดถึงเพื่อนเหมือนเดิม ให้ทีมงาน บิ๊กแป๊ะ(สุรชัย มงคล) ลองพิจารณาจัดพบปะเฉพาะ ร้อย ๑ พัน.๒ ที่ กทม. สักครั้งหน่อยเป็นไร ขอความเห็นเพื่อนๆ ด้วย ครับผม

หนุ่มอุบลคนโก้ สรวามสิงห์ 125.27.23.73 : 038-824-263 , 081-384-5038 2013-08-21 22:45:44

รูปใครดูเอาเอง ถ้าเมาก็จะได้ไม่ต้องดื่ม ดูรูปแล้วก็อ๊วกเลย


จตุชัย ศิริมูล 49.48.96.17 : 0892807659 2013-09-19 16:32:37

เอาใหม่จะได้ไม่เมา


จตุชัย ศิริมูล 49.48.96.17 : 0892807659 2013-09-19 16:41:32

ฮู้บ้อว่ากูเป็นไผ๋   จำตัวเองได้ไหม


จตุชัย ศิริมูล 49.48.96.17 : 0892807659 2013-09-19 16:43:18

ไปค้นมาจากใหนเพื่อน


จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 0909661818 2013-09-30 15:17:44

 

ภาพบนนั้นถ้าจำได้ไม่ผิด  สุวรรณ ราชโคตร  สมเกียรติ บุญสิงสร(เสียชีวิตแล้ว) สมควร อุปริมาตร์  สุวรรณรัตน์  เวียงรัตน์  ภาพถัดมา  วัฒนพงษ์ (ป้อม) สิทธิเดช และ พ.ต.วีระชาติ มุ่งผล (ผู้พันน้อย) หมู่เฮาเองเด้อสิบอกหั้ย คนยโสฯ  ตั้ว

หนุ่มอุบลคนโก้ สรวามสิงห์ 125.27.21.12 : 038-824-263 , 081-384-5038 2013-10-02 21:01:48

101 1002 ใครยังไม่มาก็ให้รีบมา ถ้ามาก็ให้มาเรื่อยๆ

จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.135.188 : 042699331,0862348811,090996181 2013-10-21 13:49:59

หมดแลวเหรอเพื่อน 101 1002

จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.136.251 : 042699331,0862348811,090996181 2013-10-28 11:24:57

พ่อหมอฝากให้เอามาลง ดูความหลังจะได้รู้ว่าแก่แล้ว ตอนนั้นกบตอนนี้คนละอย่างแล้ว


จตุชัย ศิริมูล 171.4.25.151 : 0892807659 2013-11-08 20:45:15

ยังไม่แก่หรอกเพื่อน คิ้วต่ำเฉย ๆ เห็นภาพเพื่อน ๆ แล้วมีความสุขจุงเลย

จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.128.149 : 042699331,0862348811,0909961818 2013-12-06 11:06:58

มาเพิ่มอีกแล้ว นนส.101 1002 ร.13พัน3 อุดร เสือพจน์  จอมคำสิงห์

จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.130.23 : 042699331,0862348811,0909961818 2014-05-26 15:53:41

อยู่ที่เดียวกับ นพดล พรมสอน  เบอร์ของพจน์ 093-5490994

จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.130.23 : 042699331,0862348811,0909961818 2014-05-26 16:01:36

ยังเหมือนเดิม ครับ

 

จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.131.87 : 042699331,0862348811,0909961818 2014-06-10 13:17:51

เมื่อ 17 มิ.ย.57 เวลา 16.59 น.เพื่อน บุญส่ง เพ่งพิศ ได้โทร.มาคุยด้วย ในรอบ 30 ปี ยังจำกันได้และรักกันเหมือนเดิม


จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 0909961818 2014-06-23 13:51:09

นนส.บุญส่ง เพ่งพิศ มว.2 087-8333039 ปราจีน ลูกสาวสอนให้ จึงได้เข้ามาในweb.nco.125.com ยังมีประโยชน์ครับ

 

จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 0909961818 2014-06-23 13:53:26

เหลืออีกกว่า180 คน ของ1011002 ที่ยังไม่มารายงานตัว เห็นว่าจะนัดพบกันนอกรอบ เฉพาะ 1011002 พ.อ.สุรินทร์ ว่าไงท่าน บรรลือศักดิ์ บอกว่า ถ้าสะดวกที่ ศบบ. ลพบุรีก็ได้นะ

จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 118.174.31.132 : 0-4269-9331,08-6234-8811 09099961818 2014-07-07 11:19:42

102 1002 ก็ยังเหมือนเดิม ไม่มีเพิ่มเติมเลยเหรอเพื่อน


จ.ส.อ.โพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.134.25 : 0-4269-9331,08-6234-8811 0909961818 2014-07-31 16:06:40

ถึง จ.บรรลือศักดิ์  ขอแจ้ง เบอร์โทร ของ พ.ต.พฤกษ์โพธิ์  เนียมมูล 089-6514358ปลัด อบต.แขม จ.ศก.

จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.139.249 : 042699331,0862348811,0909961818 2014-08-05 11:03:21

101 1002  ที่ประจำการ และ นอกประจำการ ขอเชิญพบกันที่โขงเจียม นะครับ มากันให้เยอะ ๆๆ

จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.129.165 : 042699331,0909961818,0862348811 2014-08-13 09:33:46

101 1002 ที่ร่วมประชุม เมื่อ 10 ส.ค.57 การเตรียมการจัดงานที่ อ.โขงเจียม ไผเป็นไผ เบิ่งเอาครับ


จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.128.161 : 042699331,0909961818,0862348811 2014-08-18 11:04:26

 ร้อยตรี กิติศักดิ์ อุกาวงศ์ ร้อย ลว.ไกล.พล.ร.3 รายงานตัวครับ

กิติศักดิ์ อุกาวงศ์ 110.169.246.43 : 0610360737 2015-04-23 20:42:39

 หวังว่าคงจำกันได้เตียง1หมวด1คร้าบ


กิติศักดิ์ อุกาวงศ์ 110.169.246.43 : 0610360737 2015-04-23 20:44:23

สบายดีครับท่าน กิติศักดิ์ ดูภาพแล้วเวียนหัวเลยว่ะ เดี๋ยวนี้อยู่หน่วยใหน ครับ

จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.136.37 : 042699331,0909961818,0862348811 2015-04-24 15:24:29

ไปสัมมนาที่ จ.กาญจนบุรี 27 - 29 พ.ค.58


พ.ท.ดร.สุทัศน์ (กั้ง) คร่ำในเมือง 49.49.250.183 : 08 6105 5707 2015-06-05 13:34:02

ปีนี้ที่เขาค้อ ทภ.3 มาเพิ่ม ส่วนที่หายไปก็มี เลยไม่ครบกัน


จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.128.191 : 042699331,0909961818,0830452025 2015-12-22 15:53:33

แก้ไข หมายเลข โทรศัพท์ครับเพื่อน 0830452025   0969313100 042699331 0909961818(เมียถือ)


จ่าสิบเอกโพธิ์คำ มุกดาวงศ์ 1.1.133.17 : 042699331,0909961818,0830452025,0969313100 2016-02-02 15:32:00