รูปภาพกิจกรรมของรุ่น

งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 6 พ.ค. 59


งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 12 ธ.ค. 58


ศาลา นนส.ทบ.รุ่น ๑/๒๕


งานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 7 ธ.ค. 57

Link
5 คน
 454,035

13 พฤษภาคม 60 พบกันที่เมืองกาญจนบุรี

...ขอเชิญเพื่อนสมาชิก นนส.ทบ.125 และครับครัวทุกท่าน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 13 พฤษภาคม 60 ..อย่าลืม..อย่าพลาดกันน่ะครับ..

...โปรดเตรียมตัว..เตรียมใจ..เตรียมตังค์..แต่เนิน ๆ ...แล้วพบกันน่ะพลพรรค 125 ทุกท่าน...


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

NCO125 ความเป็นมาก่อนจะเป็น นนส.ทบ.รุ่น 1/25

ความเป็นมา

         เมื่อปี พ.ศ.2525 กองทัพบกกำหนดเปิดการศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตรนักเรียนนายสิบ 1 ปี (เฉพาะเหล่าทหารราบ) โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) จากพลเรือน และพลทหารกองประจำการ จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ.2525 – 2528) รวมเหล่าทหารราบที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในครั้งนี้มีทั้งหมด 4 รุ่น คือ รุ่น 1/25, รุ่น 2/26, รุ่น 3/27 และ รุ่น 4/28 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี เฉพาะในรุ่นที่ 1/25 มีจำนวนยอดทั้งสิ้น 2,145 คน เข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2525 ถึง 30 เม.ย. 2526 จบมาได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบเอก รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 8
         และตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมา เหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องจะเป็นหน่วยรับผิดชอบจัดการฝึกศึกษานักเรียนนายสิบของแต่ละเหล่าขึ้นมาเอง..จวบจนถึงปัจจุบันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์


news การใช้กระดานเว็บบอร์ด
คลิปกิจกรรม